Velkommen


HJERTELIG TILLYKKE -

16.11.2012 blev non-profit netværket "De Professionelle Uafhængige Tatovører" i Danmark stiftet.

Vi var en gruppe tatovører - Uafhængige af hinanden - med fælles front, der syntes der manglede et kommunikationsled mellem myndighederne, politikerne, tatovørerne og tatovørerne imellem.

Og det må siges, at UT (i daglig tale) er blevet en stor succes. Vi er toneangivende, vi er høringsparter men frem for alt kollegiale og opmærksomme på, at vi skal højne sikkerheden og hygiejnen i vores studios.

Vi går forrest med innovative forslag for alle Danmarks tatovører, lærlinge, medhjælpere og ejere af tattoo studios, og vi er meget obs på nødvendigheden af udvekslingen af erfaringer. Vi kan ikke nødvendigvis alle være verdensmestre til at tatovere, men vi kan gøre vores bedste. Og ved at have et så stort netværk (dd 591 medlemmer) kan vi trække på hinandens erfaringer. Det er super gavnligt. Og vi er stolte over, at "UT" har vokset sig så stort.

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden arbejde for at UT skal nå ud til alle, der arbejder med tatovering i professionelt regi, i Danmark. Vi skal skabe og udvikle.

UT har senest været høringspart i

1) Dokument fra Statens Serums Institut (høring i September 2017)

2) Dokument fra Styrelsen for Patientsikkerhed omkring laserbehandling af tatoveringer (Oktober)

3) Dokument omkring EU-standard om Tatovering og Services (November)

4) Dokument omkring ny lov for tatovering i Danmark (December)

Tak for interessen. På UT's vegne. Tatto-Liz.


Miljøstyrelsens nyeste kampagne
Hvad er DPUT

 

De Professionelle Uafhængige Tatovører i Danmark, i daglig tale ”Uafhængige Tatovører” er et non-profit netværk, af tatovører for tatovører. Herudover er DPUT Danmarks største netværk af tatovører, vores lærlinge samt vores udenlandske kolleger fra hele verden. Siden 2012, hvor vi loddede stemningen om at imødekomme regeringens forslag om ”frivillig lov om registrering af tatovering”, og at vi burde lave en brancheorganisation, der skulle kontrollere og registrere tatovører i Danmark – fandt vi ikke grund til at stifte en ny forening. Derfor blev netværket til på facebook, som det mest naturlige media – og samtidig gratis, så vi ikke skulle til at have udgifter til hjemmesider. Men en hjemmeside må man have i det konventionelle Danmark - så velkommen til den.

Netværket ”Uafhængige Tatovører” er blevet godt modtaget i medierne, hos politikere og embedsmænd. Vi er med i høringer og diskussioner. Den store tilstrømning viser, at det netop er sådant et netværk, der har været brug for længe. Tattoo branchen er jo en finurlig størrelse, vi er kunstnere, vi vil gerne dedikere vores tid til at tegne og tatovere. Så den nemme adgang til andre kollegaer, til informationer om, hvad der nu rører sig i vores, forslag, debatter osv har vist sig at have god interesse. Et fællesskab tatovører imellem, som vi ikke har haft det før. Fra tid til anden kommer der henvendelser, f eks fra ECTP 2013 om deltagelse i kongressen, senest fra Dansk Standard og invitation til kick off møde , hvor vi er blevet bedt være med i en kommission og til at komme med vores bud til  ”Fælles Hygiejneregler for Tatovører i EU”.

Det er vigtigt, at alle bliver hørt, når der kommer disse henvendelser, hvorfor de bliver slået op i ”Uafhængige Tatovører”, og alle, som har lyst, kan deltage i debatten. Alles meninger vejer lige tungt, og det hele bliver samlet i en fælles udtalelse, fra de tatovører, der har lyst til at møde op til pågældende møde. Det kan være svært, hvis de fleste møder foregår på Sjælland, i København, for jyske tatovører at deltage, men derfor er det alligevel vigtigt at deltage i debatter, og få sine synspunkter viderebragt.

”Uafhængige Tatovører” har ikke nogen ”formand, ej heller en bestyrelse. Vi har dog, gr. den glædelige og hastige tilgang af medlemmer, været nødsaget til at dele Danmark op i 6 distrikter med adskillige distriktsledere og assisterende distriktsledere, samt uddelegeret noget af det spændende arbejde der foregår.

I UT vejer alles meninger lige meget. Det er et kollegialt, informativt og konstruktivt  netværk, hvor der er højt til loftet, hvor alle kommer til orde. Og man kan med fordel bruge netværket til enten at stille branche-spørgsmål, produktspørgsmål, eller foreslå forskellige events, nyheder om alt som interesserer os tatovører - ja kort sagt, et professionelt fællesskab, hvor man hjælper hinanden.

Der er sjove indslag, oplysninger om forskellige konventions, studier, der søger nye medarbejdere, ja kort sagt alt, som en stor digital ”opslags-tavle”. ”Old Schoolere” har ikke noget imod at lære fra sig til nyere tatovører – og med fælles fodslaw, nemlig at højne standarden indenfor den danske, professionelle Tattoo Scene, har vi en forpligtelse til at hjælpe hinanden med stort og småt.

Netværket ”Uafhængige Tatovører” har også opnået nogle aftaler med forskellige firmaer, der handler med branche-relaterede produkter. Det være sig alt lige fra tatoveringsudstyr, desinfektionsprodukter, handsker mm. Typisk opnår man 10% rabat ved alle køb. Det bliver til mange penge i løbet af året, når man vil være top-hygiejnisk – og det vil vi vel alle?

Ved at være et stærkt fællesskab, og alligevel uforpligtende og nemt, kan vi bygge broer, skabe relationer mellem tatovører, lærlinge og medhjælpere over hele landet. Det er til vores fælles bedste, at vi står sammen og viser et godt billede udadtil.

At vi tager ansvar, at vi vil vores kunder og os selv det bedste. Og får aflivet nogle af de gamle fordomme om, at tatovører og branchen er nogle værre nogle (det er godt nok svært).

De Professionelle Uafhængige Tatovører har også kontakt til de udenlandske farveproducenter, og har et tæt samarbejde, senest omkring Miljøstyrelsens farvebekendtgørelse, som strandede i EU. Vi vil være med, når der skal tages beslutninger for vores branche. 

Det er et af vores største mål at være med, at præge de beslutninger, der tages og nedstemme forslag, som vi, som tatovører ikke mener er gode for os. For at gøre det nemmest muligt så Uafhængige Tatovører dagens lys.

I skrivende stund tæller Uafhængige Tatovører mere end 447 tatovører, lærlinge, medhjælpere, journalister, politikere og andre fagpersoner, der mener at kunne tilføre vores gruppe noget konstruktivt og positivt. Samt en gruppe af vores internationale kollegaer med hvem, der er et konstruktivt samarbejde.

Vi vil naturligvis meget gerne ud og have fat på så mange som muligt, så fortæl gerne om Uafhængige Tatovører, til de artister, der endnu ikke har hørt om os. Vi vil have fat i og samle alle tatovører i Danmark under en fælles, konstruktiv paraply…

Vi afholder hygiejnekurser for tatovører, deres lærlinge og medhjælpere. Da vores netværk er uden økonomi, betales der direkte til underviserne, og vi deler kollegialt lejeudgiften af lokalet i antal deltagere. Vi har efter søndag 16.10.16 afholdt 7 hygiejnekurser. Kursus afholdes af Uafhængige Tatovører, men undervisningen forestås af TPE (Tattoo and Piercing Education, Scandinavia).

Herudover har vi foreslået regeringen og de ansvarlige udvalg en akkrediterings-/auditeringsmodel for tattoo studios, som vi vil gå til forhandlinger med, når den gældende lov om frivilling registrering af tatovører skal revurderes pr 31.12.2015. Denne model er rullet i gang og 17.11.2015 og fremefter opstartes auditeringsarbejdet. Vi kommer til at have samme høje standard som et ambulatorium på landets hospitaler. Insta 800 og DS 2451-10 er de Danske Standarder der ligger til grund for dette arbejde.

UT foregår i en lukket gruppe på Facebook, hvor kun distriktsledere kan godkende og screene ansøgere.

Herudover har UT en åben gruppe på Facebook “De Professionelle Uafhængige Tatovører” for vores kunder og andre interesserede tattoo fans mfl som har lyst til at orientere sig lidt om hvad der foregår i vores farverige og spændende verden.

Læs mere om vores forbrugerkampagne på siden “Kampagne”

For sponsorer, henvend jer gerne i jeres distrikt til distriktslederen/-erne eller til Tatto-Liz direkte (se endvidere sponsor-siden).

Vi takker jer for interessen og for at lære om muligheden, på denne digitale og nutidige måde, at orientere og udbrede om non-profit netværket ”De Professionelle Uafhængige Tatovører i Danmark.

På UT’s vegne:

Tatto-Liz, stifter af og talsperson for UT, web og økonomi samt administrator - distriktsleder i Distrikt 1

Martin Monnerup, distriktsleder og administrator, Danmark

Ralf Monnerup, ass. distriktsleder, Danmark

Danny A. Hansen

Jacob Højer Ritter, Distriktsleder i Distrikt 2

David Foli, kommunikationsekspert

Anne Foli, markedsføringsekspert

 

Distrikt 1: København, Nord-, Midt- og Vest-Sjælland

Distrikt 2: Syd-Sjælland og Lolland-Falster

Distrikt 3: Fyn

Distrikt 4: Midt-Jylland

Distrikt 5: Syd- og Sønder-Jylland

Distrikt 6: Nord-Jylland

 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Tilmeld